PREDAJ A SERVIS KOMUNÁLNEJ TECHNIKY

PREDAJ A SERVIS

KOMUNÁLNEJ

TECHNIKY

Technika na zber, manipuláciu a spracovanie
biologicky rozložiteľného odpadu, vybavenie
zberných dvorov, dodávky kompostérov
SERVIS A DODÁVKA NÁHRADNÝCH DIELOV

SERVIS A DODÁVKA

NÁHRADNÝCH

DIELOV

Pre komunálnu techniku, vysokozdvižné vozíky
a manipulačnú techniku
ÚČTOVNÍCTVO A FIREMNÉ PORADENSTVO

ÚČTOVNÍCTVO

A FIREMNÉ

PORADENSTVO

Pre fyzické a právnické osoby zabezpečujeme
externe komplexné vedenie účtovníctva.
Slider

Vedenie účtovníctva

Pre fyzické a právnické osoby zabezpečujeme externe komplexné vedenie účtovníctva.
Rozsah poskytovaných služieb závisí od zákonných povinností a konkrétnych požiadaviek klienta.

Všeobecne poskytovanie účtovných služieb
v našej spoločnosti zahŕňa:

 • spracovanie a evidenciu účtovných dokladov podľa platnej legislatívy
 • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy v systéme podvojného účtovníctva
 • pravidelné spracovávanie reportov a príprava dokladov pre potreby finančných inštitúcií
 • spracovanie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania k DPH, kontrolného a súhrnného výkazu
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • evidencia majetku, skladových zásob
 • spracovanie dokladovej inventúry
 • spracovanie daňových priznaní
 • zastupovanie klienta v daňových konaniach a komunikácia s daňovým úradom a ďalšie.

Mzdy a personalistika

Poskytujeme komplexné služby v oblasti
mzdovej a personálnej agendy.

V rámci služieb pre našich klientov zabezpečíme každomesačné
spracovanie mzdových podkladov, výpočet miezd, spracovanie
prevodných príkazov, spracovanie hlásení a prehľadov pre
poisťovne a daňový úrad. Ročne pripravíme vyúčtovanie
daní a poistenia. Na požiadanie vypracujeme potvrdenia
pre zamestnancov.

Firemné a ekonomické
poradenstvo

Poskytujeme komplexné účtovné, mzdové,
ekonomické a firemné poradenstvo.

 • Poradenstvo pri správe spoločnosti – / založenie, zmena,
  zlúčenie, predaj, likvidácia/
 • Navrhovanie optimalizácie daňovej povinnosti v rámci
  jednotlivých druhov daní.
 • Zastupovanie pri daňovej kontrole
Sídlo spoločnosti

Lineta s.r.o.
Kráľová nad Váhom 663,
92591

Kancelária východ

Lineta s.r.o.
Bardejovské Kúpele 4177,
08361

Zmluvné servisné strediská

Liptovský Mikuláš
Hontianske Tesáre

Telefón

Ing. Ján Varga
+421 908 728 375

Webstránka

www.lineta.sk