PREDAJ A SERVIS KOMUNÁLNEJ TECHNIKY

PREDAJ A SERVIS

KOMUNÁLNEJ

TECHNIKY

Technika na zber, manipuláciu a spracovanie
biologicky rozložiteľného odpadu, vybavenie
zberných dvorov, dodávky kompostérov
SERVIS A DODÁVKA NÁHRADNÝCH DIELOV

SERVIS A DODÁVKA

NÁHRADNÝCH

DIELOV

Pre komunálnu techniku, vysokozdvižné vozíky
a manipulačnú techniku
ÚČTOVNÍCTVO A FIREMNÉ PORADENSTVO

ÚČTOVNÍCTVO

A FIREMNÉ

PORADENSTVO

Pre fyzické a právnické osoby zabezpečujeme
externe komplexné vedenie účtovníctva.
Slider

Predaj komunálnej techniky

Ponúkame kompletné služby v oblasti technologického vybavenia a stavebných riešení zberných dvorov. Postaráme sa o komplexnú projekciu a efektívnu realizáciu zberných dvorov podľa požiadaviek klienta.
V závislosti od veľkosti projektu, miesta realizácie, množstva a druhu odpadu vypracujeme stavebnú projekciu a navrhneme, čo najefektívnejšie technologické riešenia pre spracovanie odpadu. Následnou realizáciou zabezpečíme výstavbu, servis a dodanie všetkých potrebných technologických riešení.

PONÚKANÉ TECHNOLÓGIE:

jedna

TECHNIKA NA ZBER A SPRACOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

Arrowc

Bio-rezacie a miešacie vozy

Rôzne varianty: Samochodné, ťahané
za traktorom, stacionárne

Bio-rezacie a miešacie vozy sú určené na zber, zvoz a prvotné
spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu.
Slúžia aj na zminimalizovanie celkového objemu odpadu.

STROJE NA SPRACOVANIE

A MANIPULÁCIU S KOMPOSTOM

prekopávače kompostu (ťahané za traktorom, samochodné), osievače kompostu

Tieto stroje sú vďaka svojej špeciálne konfigurácii a konštrukcii potrebné pre produkciu kvalitného kompostu. Sú na najvyššej technologickej úrovni, vyznačujú sa spoľahlivosťou a nenáročnou údržbou. Samotné stroje svojou činnosťou zmiešavajú biomasu a zabezpečujú jej okysličovanie.
Spĺňajú prísnu konštrukčnú úroveň, vďaka ktorej podávajú vysoký výkon a zabezpečujú rozpad blokov biomasy, umožňujú triedenie čiastočiek biologických materiálov a pomáhajú aj so spracovaním organického odpadu.
Tieto stroje sa používajú vo fáze spracovávania pevného organického odpadu (aj drevené zvyšky, štiepka) a takisto vo fáze pred samotným spracovaním (zušľachťovaním) a kompostovaním bioodpadu.
Všetky tieto predpoklady sú tak nevyhnutnou podmienkou pre produkciu kvalitnej kompostovej masy.

Ideálne na triedenie rôznych materiálov vrátane kompostu,
pevného a organického odpadu a drevných zvyškov,
sú zvlášť vhodné na použitie v kompostovacích systémoch
a v oblastiach spracovania odpadu vo fáze pred spracovaním
aj pri konečnom zušľachťovaní produktu. ponúka
profesionálne riešenie pre všetky firmy v tomto odvetví.

Tieto stroje sú vybavené najmodernejšou konštrukčnou
technológiou a sú mimoriadne jednoduché a spoľahlivé
z hľadiska použitia aj údržby.

TRAKTORY

dodávky komunálnych a špeciÁlnych traktorov
rôznej výkonovej rady

 • Malé komunálne traktory už s výkonom od 20 Hp, určených na údržbu menších plôch.
 • Kompaktné traktory s výkonom už od 80 Hp, určených pre kombinovanie s ďalšou technikou. Zvoz, nakladanie či spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu.
 • Univerzálne traktory s výkonom až do 550 Hp, určených na práce v ťažšom teréne a väčšou technikou, ktorá si vyžaduje vysoký výkon.

PREPRAVNÁ TECHNIKA

prívesy a návesy určené
na zvoz biologicky rozložiteľného odpadu:

 • Rôzne možnosti riešenia: príves alebo náves
 • od nosnosti 2000kg až do 24000kg
 • Rôzne systémy vyklápania, dozadu, do strán alebo trojstranné sklápanie
 • Možnosť 1 až 3 náprav podľa veľkosti
 • Možnosť nadstaviteľných bočníc
 • Široké možnosti dovýbavy: plachta, manipulačná plošina, rôzne možnosti pneumatík…

manipulačná technika

na manipuláciu s biologicky

rozložiteľným odpadom

NAKLADAČE MONTOVANÉ NA TRAKTORY
TELESKOPICKÉ NAKLADAČE
KOLESOVÉ NAKLADAČE

ŠTIEPKOVAČE DREVNEJ HMOTY

Ponúkame rôzne výkonové rady s rôznymi variantami:

 • modely poháňané hydraulikou traktora
 • modely poháňané PTO hriadeľom traktora
 • modely ťahané na vlastnom podvozku s vlastným motorom

nosiče kontajnerov

REŤAZOVÉ A HÁKOVÉ NOSIČE
ŤAHANÉ TRAKTOROM

dvax

OSTATNÉ VYBAVENIE ZBERNÉHO DVORA

Arrowc
 • DRVIČE DROBNÉHO
  STAVEBNÉHO ODPADU

stacionárne elektrické, alebo montované

 • DODÁVKY RÔZNYCH
  TYPOV KONTAJNEROV
 • DODÁVKA KOMPOSTÉROV

– 4 až 8-stranný kompostovací zásobník
– Rôzne kapacity od 140 až do 2.000 litrov
– vyrobené zo 100% recyklovaných plastov so stabilizáciou UV žiarenia
– Veľmi pevné a dlhotrvajúce panely
– Silné dvojité izolačné panely pre rýchly proces rozkladu
– Jednoduchá manipulácia a jednoduché použitie

trojka

OSTATNÁ TECHNIKA NA LETNÚ A ZIMNÚ ÚDRŽBU

Arrowc
 • SNEHOVÉ RADLICE
 • ROZMETADLÁ SOLI A PIESKU
 • MULČOVAČE A KOSY NA
  ÚDRŽBU ZELENE
Sídlo spoločnosti

Lineta s.r.o.
Kráľová nad Váhom 663,
92591

Kancelária východ

Lineta s.r.o.
Bardejovské Kúpele 4177,
08361

Zmluvné servisné strediská

Liptovský Mikuláš
Hontianske Tesáre

Telefón

Ing. Ján Varga
+421 908 728 375

Webstránka

www.lineta.sk